Lazz Pharma

Plot 20 &, 21, Mirpur Road, Senpara Parbata Lane, Dhaka 1216
Phone: +880-2-9110864, +880-2-9117839, +880-2-9111842